»LIMONOW«


von
Emmanuel CarrèreDie unautorisierte Webseite zum Buch.
Von den Machern von Limonow.de

zurück

I. Troţki nu face bodybuilding

Ştefan Borbély

Prima lecţie, pe care el şi-a însuşit-o de tânăr, este că trebuie să porneşti de fiecare dată de la deficienţele pe care naţia ta le exhibă. În această privinţă, ruşii au două, ambele fundamentale, după Limonov: «Ştiu să moară, dar nu să-şi trăiască viaţa» (p. 261) şi sunt făcuţi pentru evenimente istorice «geniale», nu şi pentru normalitate. Au, însă, de partea lor, un avantaj: «Ştiu să-i îngrozească pe toţi occidentalii» devitalizaţi, satisfacţie pe care protagonistul o extinde până la înălţimea celui mai redutabil dintre adversarii săi, şi anume Putin.

Reconstituirea biografică Limonov, de Emmanuel Carrère, publicată în traducere relativ recent (2014) la Editura TREI din Bucureşti, e pur şi simplu senzaţională, trebuind să fie întâmpinată ca atare. Cartea merită două sau trei simpozioane, o campanie mediatică substanţială şi câteva mese rotunde în universităţi sau şcoli. În plus, se întâmplă foarte rar ca ecoul de presă al unui volum, cum este cel de faţă, să debuteze cu elogii adresate traducătorului, Doru Mareş, a cărui performanţă e de zile mari, pe măsura statutului de excepţie al cărţii: fraze fluente, elegante, elevate, echivalenţe lingvistice impecabil găsite, cstefan-cop-afishiar şi pentru pasajele care nu sunt — să ne exprimăm eufemistic… — calofile. Însumând: Limonov are toate calităţile să devină evenimentul editorial al anului. Cu condiţia flexibilizării mentalului nostru personal şi colectiv şi cu aceea de a pune deoparte câteva dintre miturile postrevoluţionare mocirloase, fetişizate, fără de care intelectualitatea noastră se pare că n-o mai poate duce. Cu condiţia, altfel spus, să declanşeze o introspecţie.

Limonov, protagonistul real al cărţii lui Carrère, e un scriitor celebru pe mapamond, fără să-i adauge acestui statut şi pe cel de «intelectual». Mai mult chiar, combină faţă de intelectuali aversiunea parţial înţelegătoare cu reticenţa, paradoxul lepădării de propria-i castă având, în mintea lui (sclipitor de atipică, de altfel!) o explicaţie cât se poate de curată: dintre toate clasele şi categoriile sociale sau profesionale pe care le-a întâlnit, intelectualii sunt cei care-şi aduc cele mai profunde prejudicii. Dacă nu ajung sub cnutul celorlalţi, se subjugă voluptuos pe ei înşişi, cu precădere prin intermediul miturilor «de breaslă» pe care le întreţin. Castă labilă, compusă din nevricoşi speculativi, generează la tot pasul scenarite, alimentează nevroze cu deschidere socială dilematică şi preferă mistificări complexe în locul simplităţii pragmatice şi al implicării. Aceste tare inhibitive — constată Limonov — ajung la un paroxism dureros atunci când istoria se răstoarnă şi le cere actanţilor săi participare, aşa cum s-a întâmplat în 1989 cu majoritatea ţărilor foste comuniste şi în 1991 cu URSS-ul destrămat de tandemul Gorbaciov/Elţân, adică într-un moment când ai de ales între imprevizibilul adesea iraţional al prezentului — asociat exigenţei de a pune mâna —, şi siguranţa analitică a trecutului. Ei bine, într-un asemenea moment intelectualii se cabrează — şi aleg instinctiv trecutul. Cel sigur, care poate fi «cercetat», căruia i se pot pune etichete, pe marginea căruia se poate «glosa». Aşa s-a întâmplat cam peste tot în fostul bloc răsăritean, cu unica excepţie fericită a lui Hável: minţi sclipitoare s-au retardat singure dezbătând la infinit atrocităţile comunismului de odinioară, ştergând praful de pe arhive, identificând cu fervoare vinovaţii, clădind instituţii şi redactând legi care să-i condamne. Retroactivând în acest fel, ei au cedat prezentul şi eventuala voce pe care ar fi putut-o avea în el, rezultatul fiind cam peste tot — inclusiv în Rusia în care trăieşte protagonistul — o decredibilizare socială a scriitorilor şi a intelectualităţii, combinată cu nostalgia acestora de a fi priviţi aşa cum au fost în trecut şi aşa cum nu vor mai fi niciodată.

Cartea sugerează o serie de asemenea dileme dureroase, a căror explicaţie e mai degrabă existenţială decât speculativă. Oricum, dacă e ceva ce îl motivează pe Limonov — în afara troţkismului său radicalizat —, acest «ceva» e refuzul de a se lăsa încătuşat de miturile castei căreia prin educaţie şi formare îi aparţine. Sacrificarea intelectualului din sine devine, astfel, o precondiţie a libertăţii, moment în care ne izbim de un nou cuvânt-fetiş, prin care posteritatea nietzscheană a salutat apariţia postmodernităţii: barbarul. Vă amintiţi de Barbaria interioară a lui Jean-François Mattei, tradusă şi la noi, sau de fervoarea cu care, dintr-o dată, o serie de intelectuali subtili — Cătălin Avramescu, la noi — au început să gloseze despre canibali? Cam acolo suntem cu cartea pe care o discutăm, dar lucrurile nefiind atât de simple, un mic excurs analitic se impune, şi singurul lucru pe care autorul rândurilor de faţă poate să-l facă pentru a-l scurta este să se scuze pentru ingerinţele de ordin biografic.

Am ajuns pentru prima oară în Occident în primăvara lui ‘90 şi la Paris mă aştepta şocul: postere uriaşe de-a lungul marilor bulevarde întrebau «cine a minţit în România?». Acuza se referea la folosirea improprie a cuvântului genocid în procesul de la Târgovişte, la umflarea statisticilor victimare din timpul Revoluţiei, perspectiva «barbarizării» regresive fiind confirmată ulterior de lupta dintre maghiari şi români din martie, de la Tg. Mureş sau de mineriade. Postcomunismul, clamau intelectuali francezi de marcă, a impus şi o Europă «cu două viteze», «civilizaţilor» trăitori în democraţiile consolidate ale Occidentului opunându-li-se «barbarii» din Balcani şi Est, necristalizaţi în privinţa «civilizării», dar periculoşi din cauza libertăţii subite pe care o dobândiseră, şi pe care o puteau oricând transforma în anarhie. Fenomen arheologic interesant, de altfel — mai spuneau ei —, fiindcă ne oferă spectacolul unei violenţe pe care degeaba o cauţi la noi…

În subsidiarul acestor dihotomizări forţate se ascundea şi o altă prezumţie, difuzată cu precădere de către mass media: în Occidentul «civilizat» plictiseala democraţiei împlinite a devenit atât de păstoasă, încât generează rar «evenimente». În schimb, le găseşti cu nemiluita în Balcani şi în Est, unde trăiesc «barbarii» care nu ştiu ce să facă cu libertatea, dar sunt setoşi de sânge şi au câte un şiş ascuns în fiecare cută a hainei. Limonov strânge, în această privinţă, cel puţin două fire motivaţionale, care se dovedesc a fi complementare. Într-o primă instanţă, Emmanuel Carrère (fiul faimoaseiStefan-cop «profesoare de comunism» Helène Carrère d’Encausse, ale cărei cărţi de referinţă sunt traduse şi la noi) ştie că scrie pentru cei de acasă, «un public virtuos şi gata oricând să se indigneze» (p. 357), căruia nu-i strică puţină nelinişte istorică presărată peste stridii şi camembert, motiv pentru care cartea transmite şi un cinism auctorial complicitar şi subversiv, mânat de dorinţa de a face din Limonov un mare «monstru» internaţional, dotat cu aversiuni ruseşti bine documentate şi sistematizate: intenţia de a eclipsa, prin concurenţă, siropoşenia amară a «monstrului» Nabokov, din Lolita, şi de a da de pământ cu câteva nume la a căror rostire vocea occidentalilor de obicei tremură: Pasternak, Evtuşenko, Soljeniţân, Nikita Mihalkov. (Ah, şi să nu-l uităm pe «nesuferitul» de Iosif Brodski — mângâiat cu apelativul de «javră» de către Limonov —, mare combinagiu duplicitar, care şi-a aranjat, între altele, şi un «nemeritat» Premiu Nobel…)

Al doilea fir «monstruos» este cel al protagonistului, «delincvent, nu disident», aşa cum ţine el să se prezinte. Prima lecţie, pe care el şi-a însuşit-o de tânăr, este că trebuie să porneşti de fiecare dată de la deficienţele pe care naţia ta le exhibă. În această privinţă, ruşii au două, ambele fundamentale, după Limonov: «Ştiu să moară, dar nu să-şi trăiască viaţa» (p. 261) şi sunt făcuţi pentru evenimente istorice «geniale», nu şi pentru normalitate. Au, însă, de partea lor, un avantaj: «Ştiu să-i îngrozească pe toţi occidentalii» devitalizaţi, satisfacţie pe care protagonistul o extinde până la înălţimea celui mai redutabil dintre adversarii săi, şi anume Putin.

Concluzia pe care o trage Limonov este că singura viaţă care merită să fie trăită e una «barbară», exorbitantă, «fascistă» (termenul nu e folosit în accepţiunea sa clasică!), opusă programatic — indiferent de cum ai lua-o — cuminţeniei consumiste, «de turmă fericită» pe care o generează democraţiile sedimentate ale Occidentului. Însă, poţi face aceste lucruri în două feluri: autodestructiv, inflamat, dezordonat, ca o vâlvătaie — şi sistemic. Poţi deveni o victimă a combustiei sau să rămâi un artist al ei. Atras extatic de mirosul prafului de puşcă, oriunde s-ar aprinde el (Moscova, Sarajevo, Rep. Krajina), Limonov e în această privinţă barbarul calculat, sistematic, metodic, care aproape că sfârşeşte în Zen, dacă asta n-ar fi o contradicţie în termeni. ««Strategia de viaţă — susţine el — trebuie construită pe supoziţia ostilităţii celuilalt.» Unica viziune realistă asupra lucrurilor şi cea mai bună împotriva ostilităţii celuilalt este să fii curajos, vigilent şi gata să ucizi.» (p. 370)

Două modele istorice, în această privinţă, fiindcă tot veni vorba de ruşi. Unul repudiat, chiar dacă nu integral, şi anume Lenin: omul care a transformat Revoluţia în birocraţie. Al doilea, acceptat parţial, pe motivul carenţei de vigilenţă: Troţki. Adept al efervescenţei, al «revoluţiei continue», al combustiei, devenit însă surprinzător de neatent în Mexic. Motivul e simplu, şi ţine de stil: Troţki nu făcea bodybuilding. Ceea ce, însă, Limonov face zi de zi, oriunde s-ar afla şi pe orice teren, fie el Manhattan, Paris, Serbia sau Lefertovo. În închisoare, e singurul care cere să-i fie respectat dreptul la plimbare la minus 25 de grade: boxează aerul, face abdomene, aleargă, ridică haltere. La 58 de ani cântăreşte tot atât cât avusese şi la 20. Antiexistenţialist pozitivat, nu gândeşte în termeni de alienare, absurd sau înstrăinare. Aserţiunea lui de pornire e dezarmant de simplă: dacă vrei să arzi, ai nevoie de un corp ca să-l încredinţezi flăcării. Ideile nu ard. (Aici greşesc intelectualii…)

(Continuare în numărul viitor)

«Contemporanul», №10, octombrie 2014


II. Troţki nu face bodybuilding

(continuare din numărul trecut)

Limonov rafinează cunoaşterea până la limita de sus a iraţionalului, care pentru el însemna incandescenţă, fervoare, adică dezordine.

Rus fiind (e o fatalitate dictată de naştere), Limonov se eliberează procedând, în mod programatic, ca neruşii. E şi un adevăr practic în toate acestea: mergând din ţară în ţară, traversând Oceanul pentru a trăi în America, ajunge la concluzia că devii vulnerabil în primul rând datorită stereotipiilor în care te închid ceilalţi. În privinţa ruşilor, acestea sunt nenumărate: vajnici băutori de vodcă, prin care ating o limită a melancoliei resemnate la care celelalte naţii ajung mai greu, iubitori de muzică clasică, ortodocşi până la panslavism, narcisiaci epidermici, ceea ce înseamnă, în esenţă, că un rus ajuns «dincolo» îi caută în primul rând pe ruşi sau vorbeşte despre Rusia. Limonov nu face nimic din toate acestea, scriind dimpotrivă: «Dacă aş avea într-o zi puterea, aş strânge de gât toţi violoniştii şi violonceliştii.» Tot împotriva stereotipiilor curente, nu propovăduieşte panslavismul — capcană în care a căzut Soljeniţân la întoarcerea sa în Rusia — evită în general ruşii în periplurile sale de pe mapamond şi nu caută explicaţii intelectualizate pentru evenimentele trăite de compatrioţii lui în anii de după prăbuşirea URSS-ului.

Nu sunt singurele refu­zuri, care-l fac aparent necuantificabil şi intangibil. Un altul, specific pentru majoritatea statelor europene din fostul bloc răsăritean vizează fetişizarea morală sau hermeneutică a trecutului. Cartea lui Emmanuel Carrère (Limonov. Ed. Trei, 2014) e şi un bun prilej de introspecţie personală şi colectivă, fiindcă abordează post-totalitarismul din Estul şi Sud-Estul Europei oarecum altfel de cum sunt obişnuiţi intelectualii de aici să procedeze. Francez fiind, Carrère relativizează din start excepţionalismul naţional: prezumţia că ceea ce ni se întâmplă, bun sau rău, este inimitabil şi unic, intruvabil în altă parte. Apoi, deconstruieşte partea a doua a sintagmei, şi anume naţionalul. Stefan-Limonov-emmanuel-carrere-copNu poţi nega, fireşte, că multe dintre atrocităţile Estului şi Sud-Estului postcomunist au fost rezultatul unor exacerbări ale sentimentului naţional (Serbia, Bosnia sunt cele mai bune exemple), însă, sugerează autorul francez — Limonov fiind de acord cu perspectiva — prioritar a fost, în acest spaţiu, mecanismul aleatoriu, aproape premodern, de rapt financiar, prin care s-au creat discrepanţe sociale greu de nivelat în deceniile care vor veni. Coruptocraţia de la noi face parte din acest peisaj, şi tot lui îi aparţine, în Rusia, fabuloasa serie de magnaţi financiari apăruţi după 1991, dintre care unii (Hodorkovski) au fost băgaţi la închisoare, iar alţii (ca Abramovici) au cumpărat echipe de fortbal în Anglia (Chelsea) sau au investit în te miri ce, devenind inclusiv proprietari de gazoducte cu care ulterior au speriat Europa.

În Rusia, arată Carrère, lucrurile s-au «rezolvat» prin exploatarea unui moment de — iertaţi-mi termenul neacade­mic… — abureală, care s-a numit Elţân. Întâmplător, termenul e bun şi la propriu, şi la figurat, mai ales spre partea finală a carierei sale, când «Elţân — scrie autorul —, în care toată lumea îşi pusese atâtea speranţe, părea că nu mai ţine nimic sub control. Închis la Kremlin, fără alţi interlocutori în afara familiei sale şi a responsabilului cu securitatea, un soi de tonton macoute pe care-l chema Korjakov, îşi trata ceea ce singur numea «ideile negre», aşadar o limpede şi profundă depresie, bând peste măsură.» În general — arată autorul francez — lumea postcomunistă europeană a înregistrat, structural, două tipuri de răspuns la provocarea lansată de noile timpuri: au fost state şi regimuri care au izbutit să controleze istoria şi au fost, dimpotrivă, ţări în care istoria a devenit câteodată iraţională, dominându-şi protagoniştii. În Rusia, s-a întâmplat acest din urmă fenomen, atât Gorbaciov, cât şi Elţân fiind surmontaţi, înghiţiţi de noutăţile pe care le declanşaseră. La alegerile din 1996, oponentul principal devenise Ziuganov, care aparţinea unui trecut (Partidul Comuniş­tilor) pe care-l nega. «Ziuganov — notează Carrère — nu propunea nici redeschiderea Gulagului, nici reconstruirea Zidului Berlinului. Sub eticheta de «comunist», acest politician tern şi prudent vindea nu atât dictatura proletariatului, cât lupta împotriva corupţiei, niţică demnitate naţională şi misiunea spirituală a Rusiei ortodoxe în faţa noii ordini mondiale.»

Recrudescenţa comunismului, chiar spiritualizat prin promovarea în prim-plan a lui Isus («un prim comunist», spunea Ziuganov) şi a panslavis­mului nu-i mulţumea câtuşi de puţin pe oligarhi, care lansează sloganul «Elţân sau haosul». Acesta face un atac de cord în preajma celui de-al doilea tur de scrutin (ascuns cu grijă electoratului), lasă deschisă calea către haos, moment în care se întâmplă două lucruri, unul dintre ele având drept rezultat apelul — surprinzător atunci — la Putin. Evenimentul de o mai mică amploare — important, însă, în economia personajului despre care scriem — este atitudinea lui Limonov, «care a surprins pe toată lumea dezvoltând teoria conform căreia cu cât societatea se prăbuşea mai tare în haos, cu atât era mai bine pentru Revoluţie.» Al doilea eveniment, care era deja în derulare, ţine de reacţia oligarhilor: «Ideea era simplă: băncile lor împrumutau statul cu bani, deoarece vistieria acestuia se golise, împrumuturile urmând să fie gajate cu piese de mare valoare, încă neprivatizate, ale economiei ruseşti, precum gazele şi petrolul, adevărate bogăţii ale ţării. Dacă după un an statul nu îşi plătea datoria, respectivii treceau pe la casă şi se serveau după voie.»

Opţiunea lui Limonov pentru «haos» i s-a reproşat virulent (întrucât îl cauţiona în mod indirect pe Elţân), fiind pus şi pe seama unui dereglaj matrimonial, dar ea are şi motive mai adânci, care definesc personajul chiar mai profund decât am fi dispuşi să o admitem la o primă vedere. Limonov rafinează cunoaşterea până la limita de sus a iraţionalului, care pentru el însemna incandescenţă, fervoare, adică dezordine. Unui asemenea om nu-i poţi cere măsură sau disciplină, fiindcă mediul său e hybrisul, nu cumpătarea. De pildă, el consideră că «exportul de democraţie» la care se pretează umanitariştii (unii ipocriţi…) e similar cu colonizarea Lumii noi de către catolici sau că — acest detaliu n-o să ne placă — «navigând împreună, simpli şi majestuoşi, către eternitate (prin «demnitatea» arătată în timpul procesului de la Târgovişte), Elena şi Nicolae Ceauşescu s-au întâlnit cu nemuritoarele cupluri de îndrăgostiţi ai istoriei universale.» Alte gesturi ale lui Limonov fac parte din acelaşi registru al paradoxului transraţional. Propovăduieşte, ca partid, Naţional-Bolşevismul (nasbol), într-o vreme în care se credea că această nălucă a fost şearsă dintotdeauna din memoria oamenilor. În noiembrie 1991, invitat fiind la o lansare de carte la Belgrad, li se alătură miliţiilor pro-sârbeşti ale lui Arkan (Zejlko Raznatovici), considerându-l pe acesta «fin şi circumspect», într-un context în care toată presa occidentală vuieşte că ar fi un criminal. Filmuleţul lui Pawel Pawlikovski, pe care toată lumea îl caută pe Youtube, ni-l arată pe Limonov alături de Radovan Karadjici (judecat acum la Haga) trăgând (în joacă?) în direcţia oraşului Sarajevo. Oraşul se vede la o mică depătare, pot fi identificate chiar şi detaliile de peisaj. Războiul îi place nu din cauza excesului de adrenalină, din cauza faptului că prin el se rearanjau (sau nu…) fenomene ale istoriei, ci fiindcă este ilogic.

Cartea prezintă, ca o acoladă constructivă, două fenomene complementare, care se deschid înspre una şi aceeaşi problematică: puterea. Nu în sens politic, ci în cel existenţial. Primul eveniment este povestea unui om atipic, care evoluează în lume cu o mentalitate premeditată de «delincvent». Disidentul are o «cauză», spune el; deci, este înregimentat unei idei, unui program, unui deziderat, care-l fac neliber. «Delincventul» nu dispune de nimic din toate acestea; dimpotrivă, el se sustrage oricărui program, acţionează imprevizibil, nelogic, fiindcă numai în acest fel nu poate fi prins şi poate rămâne liber. Al doilea «eveniment» este un proces de obscurizare socială şi financiară, pe care-l găsim reprodus, cu mici variaţii, în multe ţări care au aparţinut, până în ‘89, «lagărului socialist». Lumea subţire, fină cere ca ele să revină la ordine; să elimine «murdăria» socială şi politică, în numele altruismului şi al întrajuto­rării. Dimpotrivă, cartea lui Carrère demonstrează că multe dintre racilele noastre, fie că le numim postcomuniste sau «de tranziţie», pot fi abordate doar prin intermediul modelelor epistemice transraţionale, ale haosului. E Limonov «omul vremii sale» sau o anomalie? Am răspunsul, dar nu vreau să-l sugerez aici. Motivul e simplu: poate fi o eroare…


«Contemporanul», №11, noiembrie 2014

Eduard Limonow

Original:

Ştefan Borbély

Troţki nu face bodybuilding

// «Contemporanul» (ro),
№10, octombrie 2014
№11, noiembrie 2014